NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Tör-vényszék Pk.60.495/1989., nyilv. tartása száma: 491., továbbiakban Szövetség), mint a Fédération Cynologique Internationale (13 Place Albert Ier, B-6530 Thuin, Belgique, továbbiakban FCI) tagja jogán Magyarország területén az FCI rendszerén belül elfogadott, nemzeti szintű, ebfajta egyedei számára kiadható Championátusok kiadását határozza meg. A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szövetségre és annak valamennyi tagszervezet tagjára, valamint a jelen szabályzat hatálya alá tartozó rendezvények valamennyi résztvevőjére.
 2. Jelen szabályzat az FCI Kiállítási Szabályzatának 7. pontja alapján szabályozza az FCI rendszerében elfogadott, nemzeti szintű Championátusokat.
 3. Az FCI Ügyrend 8.3. pontja értelmében a megszerzett nemzeti Championátus az FCI által elismert törzskönyv része, a tulajdonos kérésére abban rögzítendő.
 4. Valamennyi Champion bizonyítvány FCI által elismert származási lappal és a nemzeti kennel club által elismert származási lappal rendelkező kutya (FCI által el nem ismert fajták) részére adható ki.
 5. Valamenyi Championátus elbírálásakor kizárólag olyan címek vehetőek figyelembe, amely az FCI és a Szövetség adott típusú rendezvényére vonatkozó szabályzatai és szabályai szerint kerültek kiadásra és FCI címnek minősülnek.
 6. Az FCI nemzeti Championátusokat a Szövetség adja ki és tartja nyilván.

II. ÜGYINTÉZÉS MENETE

 1. A nemzeti Championátus iránti igényt az erre rendszeresített nyomtatvány teljes körű kitöltésével lehet kezdeményezni. A nyomtatvány elérhető a Szövetség ügyfélszolgálatán és weboldalán.
 2. A kérelem kitöltésével a kérelmező elfogadja jelen szabályzatot.
 3. A Championátus kérelmezője minden esetben a kutya tulajdonosa.
 4. A kérelemhez csatolni kell az eb származási lapjának mindkét oldalát másolatban, a figyelembe vett címeket igazoló hivatalos dokumentumok (bírálati lapok, kártyák) másolatát, továbbá szövetségi kedvezményes díjfizetés esetében a szövetségi kártya másolatát.
 5. A beadott kérelem ügyintézési ideje 30 naptári nap. Az ügyintézési időbe nem tartozik bele a hiánypótlásra történő felhívás és a hiánypótlás teljesítése közötti idő. Hiánypótlási oka hiányosan és/vagy rosszul kitöltött kérelem, a nem elfogadható címek benyújtása, valamint a II/4. pontban meghatározott csatolmányok hiánya.
 6. A Chamiponátus kiváltása díjköteles, amely mindenkori összegét a Szövetség Elnöksége határozza meg.

III. NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A. Hungária Champion (HCH)

 1. Munkavizsgára kötelezett fajták esetében a HCH teljesítésének feltétele három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon rendezett FCI kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, legalább két különböző bírótól. A három CAC cím közül legalább egyet a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon, egyet bármely további Magyarországon rendezett CACIB kiállításon, a fennmaradó címet pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím megszerzése között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. A HCH cím kiadásának feltétele a kiállított FCI munkavizsga bizonyítvány, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti.
 2. Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében a HCH teljesítésének feltétele Magyarországon rendezett FCI kiállításon a növendék-, nyílt-, munka osztályban elért négy CAC cím, legalább három különböző bírótól. A CAC címek közül legalább egyet a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon, egyet bármely további Magyarországon rendezett CACIB kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie.
 3. Külföldi tulajdonban lévő kutya esetében a HCH cím megszerzésekor a champion osztályban megszerzett Champion CAC cím is figyelembe vehető.
 4. A HCH cím teljesítésekor tenyésztő szervezet vagy fajtaklub évi klubgyőztes cím kiadásával járó kiállításán megszerzett egy CAC cím helyettesíthet egy CACIB címet kiadó kiállításon megszerzett CAC címet , azon feltétel szigorú megtartásával, hogy egy CAC címet minden esetben a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon kell teljesíteni.

B. Hungária Junior Champion (HJCH)

Teljesítésének feltétele Magyarországon megszerzett három három HPJ cím, amely közül legalább egy CACIB címet kiadó kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni, legalább 2 különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályban történő nevezésre. Jogosít a Champion of Champions kiállításon történő nevezésre.

C. Hungária Show Champion (HSCH)

Teljesítésének feltétele növendék, nyílt, munka vagy Champion osztályban Magyarországon megszerzett hat CAC cím legalább három különböző bírótól, amelyek közül legalább hármat CACIB címet kiadó kiállításon - ezen belül legalább egyet a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet adó kiállításon -, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között minimum egy év és egy napnak (366 nap) el kell telnie. A HSCH cím teljesítésekor tenyésztő szervezet vagy fajtaklub évi klubgyőztes cím kiadásával járó kiállításán megszerzett egy CAC cím helyettesíthet egy CACIB címet kiadó kiállításon megszerzett CAC címet. azon feltétel szigorú megtartásával, hogy egy CAC címet minden esetben a MEOE Szövetség központja által rendezett CACIB címet kiadó kiállításon kell teljesíteni. A HCH teljesítéséhez felhasznált címek a HSCH címnél is felhasználhatóak.

D. Hungária Grand Champion (HGCH)

Teljesítésének feltétele Magyarországon Champion osztályban megszerzett négy Champion CAC cím, legalább három különböző bírótól, amelyek közül legalább az egy esetben a fajtagyőztes (HFGY) címet is megszerezte. Kizárólag a HCH bizonyítvány kiállításának időpontja utána elért eredmények számítanak a HGCH kiadásához. A HSCH teljesítéséhez felhasznált címek a HGCH címnél is felhasználhatóak.

E. Hungária Veterán Champion (VCH)

Teljesítésének feltétele Magyarországon megszerzett három Veterán CAC cím legalább kettő különböző bírótól, amely közül legalább egy CACIB címet kiadó kiállításon, a fennmaradó címeket pedig bármely CAC címet kiadó kiállításon kell megszerezni, A Hungária Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályban történő nevezésre.

F. Hungária Minor Puppy Bajnok (Hungarian Minor Puppy Grand Winner):

Teljesítésének feltétele 3 – 6 hónapos kor között, FCI kiállítás keretében Magyarországon megszerzett három "Nagyon ígéretes I." minősítés, legalább két különböző bírótól.

G. Hungária Kölyök Bajnok (Hungarian Puppy Grand Winner):

Teljesítésének feltétele 6 – 9 hónapos kor között, FCI kiállítás keretében Magyarországon megszerzett három "Nagyon ígéretes I." minősítés, legalább két különböző bírótól.

H. Nemzeti Vadászkutya Munkachampion (HMCH) - FCI VI., VII., VIII. fajtacsoportjaiba tartozó fajták számára

 1. VII-VIII. fajtacsoport fajtái részére a cím megszerzéséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni: Minimum 15 hónapos kortól három CACT cím vagy kettő CACT és kettő Res. CACT cím vízi-mezei vagy mindenes vadászversenyeken, melyeket MEOE szövetségi tagszervezet rendez ha a kutya az összes díjat vízi-mezei vadászversenyen szerezte, akkor még legalább 2. díjat kell szereznie „mindenes” vadászversenyen, melyet MEOE szövetségi tagszervezet rendez. A fenti eredményeken kívül legalább „nagyon jó” minősítést kell szereznie növendék-, nyílt-, vagy munka osztályban egy magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon.
 2. VI. fajtacsoport kopó fajtái részére a cím megszerzéséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni: Minimum 15 hónapos kortól 3 CACT cím, vagy 2 CACT és 2 Res.CACT cím megszerzése vaddisznóhajtó, vagy vércsapa versenyeken, melyeket MEOE szövetségi tagszervezet rendez. Legalább II. díjas munkavizsgával kell rendelkezni. A fenti eredményeken kívül legalább „nagyon jó” minősítést kell szereznie növendék-, nyílt-, vagy munka osztályban egy magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon.

I. Nemzeti Field Trial Munkachampion ( HMCH (ft) ) - FCI VII. és VIII. fajtacsoportba tartozó fajták számára

A cím megszerzéséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni: Minimum 15 hónapos korban Magyarországon megszerzett 3 CACT vagy 2 CACT és két RCACT cím field trialokon, (retrievereknél két CACT), legalább két különböző bírótól. Ha a kutya az összes címet olyan field trialon szerezte, ahol az apportírozás nem volt kötelező, akkor még legalább „nagyon jó” minősítést kell szereznie olyan magyarországi FCI field trialon, ahol követelmény volt az apportírozás; A fenti eredményeken kívül legalább „nagyon jó”, minősítést kell szereznie a nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban egy magyarországi CAC vagy CACIB címet adó kiállításon.

J. Föld alatti Munka Champion (HFMCH) - FCI III. és IV. fajtacsoportba tartozó fajták számára

Teljesítésnek feltétele az alábbiak valamelyike szerint Magyarországon megszerzett alábbi címek:

 1. Egy db CACT cím országos, vagy nemzetközi földalatti egy CACT cím országos föld feletti vizsgán, melyen a CACT kiadható, továbbá legalább "nagyon jó" minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban. Az első és az utolsó eredmény között egy évnek el kell telnie.
 2. Két CACT cím országos vagy nemzetközi földalatti és legalább III. díj vaddisznóhajtásban, továbbá legalább "nagyon jó" minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban. Az első és az utolsó eredmény között egy évnek el kell telnie.
 3. Két CACT cím országos vagy nemzetközi föld feletti vizsgán, melyen a CACT cím kiadható és III. díj földalatti vizsgán, továbbá legalább "nagyon jó" minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban. Az első és az utolsó eredmény között egy évnek el kell telnie.
 4. Öt I. díjas eredmény országos vagy nemzetközi földalatti vizsgán, továbbá legalább "nagyon jó" minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban. Az első és az utolsó eredmény között egy évnek el kell telnie.
 5. Egy CACIT cím és I. díjas eredmény országos vagy nemzetközi földalatti vizsgán, továbbá legalább "nagyon jó" minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban. Az első és az utolsó eredmény között egy évnek el kell telnie.

K. Hungária Agility Champion (HACH)

Teljesítésének feltétele minimum 15 hónapos korban Magyarországon megszerzett három darab CACAG cím vagy kettő CACAG és kettő Res.CACAG cím, legalább két különböző bírótól, továbbá legalább „nagyon jó” minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban.

L. Hungária Obedience Champion (HOCH)

Telejesítésének feltétele minimum 15 hónapos korban Magyarországon megszerzett három darab CACOB cím vagy kettő CACOB és kettő Res.CACOB cím, legalább két különböző bírótól, továbbá legalább „nagyon jó” minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban.

M. Hungária Herding Champion (HHCH)

Teljesítésének feltétele minimum 15 hónapos korban Magyarországon megszerzett három darab CACTR cím vagy kettő CACTR és kettő Res.CACTR cím, legalább két különböző bírótól, továbbá legalább „nagyon jó” minősítés megszerzése magyarországi CAC vagy CACIB címet kiadó kiállításon, nyílt-, növendék-, vagy munka osztályban.

IV. NEMZETKÖZI CHAMPIONÁTUSOK ÜGYINTÉZÉSE

 1. A nemzetközi Championátusok feltételrendszerét az „FCI Nemzetközi Champion Szabályzat” tartalmazza.
 2. Nemzetközi FCI Championátus kérelmet az FCI központi Irodája bírálja el, a kérelmet a várományos a Szövetségnél nyújtja be az erre rendszeresített nyomtatványon, amely megtalálható a Szövetség ügyfélszolgálatán és weboldalán. A kérelmet az FCI felé a Szövetség terjeszti fel.
 3. A kérelem felterjesztése díjköteles, amelyet a Szövetség Elnöksége határoz meg.

V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szabályzat a Szövetség Elnöksége határozata alapján lép hatályba.
 2. A III/F-G és III/K-L-M pont 2015. január 1-jétől lép életbe és az eddig megszerzett címeket is fel lehet használni.
 3. A III. pontban megjelölt nemzeti championátusokon kívüli további championátusok feltételrendszerét a vonatkozó sportbizottság készítheti el és terjesztheti be jóváhagyásra a Szövetség Elnöksége részére.
 4. Jelen szabályzatban nem meghatározott egyéb champion cím kiadását a Szövetség Elnöksége egyedi határozatával hagyhatja jóvá.
 5. Azon championátus, amelyet jelen szabályzat nem tartalmaz, vagy a Szövetség Elnöksége határozatban nem hagyott jóvá, nem minősül FCI kompatibilis championátusnak, azon sem az FCI, sem a Szövetség logója nem szerepelhet.
 6. A Klub Championok követelményrendszerét az adott fajta vagy fajtakör vonatkozásában állami elismertséggel rendelkező tenyésztő szervezet, illetve azon fajtaklub dolgozza ki, amely alapszabálya értelmében az adott fajtával foglalkozik. A feltételrendszer nem tartalmazhat az általános FCI szabályzatokkal ellentétes kritériumokat. (Kiállítási Szabályzat, Bírói Szabályzat, stb.) Elfogadásra és életbe léptetésre a MEOE Szövetség Elnökségéhez be kell nyújtani. Az elfogadott Klub Champion felvezethető az FCI törzskönyvezési adatbázisba. A Klub Champion bizonyítványán az FCI logója nem tüntethető fel. A Klub Champion bizonyítványán megjeleníthető a MEOE Szövetség logója, illetve, amennyiben van, a champion bizonyítványt kiadó szervezet logója. A Klub Champion címmel rendelkező kutya a hazai nemzeti CAC kiállításokon és az adott klub által rendezett kiállításokon nevezhető champion osztályba, CACIB címet kiadó kiállításon való részvételre champion osztályban nem jogosít. Szövetség hozzájárul ahhoz, hogy a tagszervezetei által rendezett kiállításokon elért FCI rendszerébe tartozó győztes cím felhasználható legyen a Klub Champion cím eléréséhez.
 7. A Szövetség jogosult évente speciális módon kiadni a HCH, HJCH, HVCH címeket a Szövetség központja általa rendezett kettő vagy háromnapos CACIB címet adó kiállítás sorozaton, amely keretében a szükséges három CAC, Veterán CAC, illetve HPJ az adott rendezvényen is megszerezhető. Az ilyen módon megszerzésre kerülő HCH cím esetében a munkavizsgára kötelezett fajtáknak kiváltott FCI munkavizsga bizonyítvánnyal már rendelkeznie kell.
 8. HCH, HJCH, HVCH cím a Szövetség Elnökségének határozata alapján évente kiadható speciális nemzeti vagy nemzetközi rendezvényekhez kapcsolódóan, vagy külföldi kennel klubbal történő együttműködés alapján megrendezésre kerülő kiállítás esetében.
 9. A III. pontban meghatározott címek egy kutya esetében többször kiválthatóak abban az esetben, hogyha az adott cím eléréséhez szükséges feltételek újra rendelkezésre állnak. Korábban elért Championátushoz megszerzett cím ismételt kiváltás esetén nem használható.
 10. Külföldi tulajdonban lévő kutyának minősül az eb abban az esetben, hogyha azon ország FCI adatbázisában szerepel és rendelkezik ott kiadott élő regisztrációs számmal, ahol az FCI származási lapon bejegyzett tulajdonos is él.
 11. Magyarországi tulajdonban lévő kutyának minősül azon eb, amely a magyarországi FCI törzskönyvi adatbázisban szerepel és tulajdonosa Magyarországon él.
 12. Amennyiben a (10) és (11) pontokban felállított kritériumok nem teljesülnek, vagy a kiállított FCI származási lap más FCI rendelkezést sért, a Chamiponátus nem adható ki még abban az esetben sem, hogyha a kutya az összes szükséges kritériumot és címet teljesítette.
 13. A III/A – G címek esetében a címhez oklevél és serleg, a III/H – M címek esetében pedig oklevél jár. A serlegek minden évben, címenként eltérnek. Feltüntetésre kerül az elért Championátus és a kiváltás éve.
 14. A (7), (8) pontban meghatározott speciálisan kiadható küllemi Chapionátusok díja az általános Championátusok kiváltási díjától eltér, ennek mindenkori összegét Szövetség Elnöksége határozatban állapítja meg.
 15. Jelen szabályzatot a MEOE Szövetség Elnöksége 2014. december 9. napján tartott ülésén megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és 2015. január 1. napjával hatályba léptette azon feltétellel, hogy a szabályzat rendelkezései a 2015. január 1. után megkezdett championátusokra hatályosak. (Tehát: a megkezdett championátusok annak megkezdésekor hatályos szabályzat szerint befejezhetők.)

 

Korózs András
MEOE Szövetség Elnöke

 • 2017. május 01.