1./

Alapelvek

 

A weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az Adatkezelési nyilatkozat hatályba lépésének dátuma a honlapon minden alkalommal feltüntetésre kerül.

A weboldal adatot kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel, és kizárólag az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékig.

Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon valósítja meg.

A felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó a felhasználó azonosítása érdekében szükségesek.

A felhasználói adatlapon megadott adatok az oldal látogatóinak választását segítik.

A felhasználó regisztrációjának törlését írásban jelezheti az Adatkezelőnek, aki haladéktalanul törli a felhasználó adatait, kivéve azon adatokat, amelyek az Adatkezelő számviteli vagy más, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

A személyes adatoknak a megjelölt céloktól eltérő felhasználására nem kerül sor, és azokat harmadik személyeknek nem továbbítjuk. Ez alól kivételt képeznek az esetleges, jogszabályban előírt kötelező adattovábbítások.
 

2./

Adatkezelés

 

A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható.

Adatkezelő a regisztrált személyekről a következő adatokat kezeli:

  • név
  • e-mail cím
  • cím
  • születési, hely és idő
  • édesanyja neve
  • felhasználó döntése alapján a felhasználói adatlapon megadott látható és mások számára nem látható adatok.

A honlap látogatása során a weboldal rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kezel, dolgoz fel és tárol.

 

3./

Érintettek jogai, jogorvoslat


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A törlési igényt az oldal alján található „kapcsolat” menüpontban lehet az Adatkezelő felé jelezni.

A kérések legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálásra kerülnek, és annak eredményéről elektronikus levélben vagy postai úton, írásban kerül tájékoztatatás megküldésre.

Jogérvényesítési lehetőségek az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság útján gyakorolhatók.

 

A weboldalt tervezte és készítette:

E-Advertising Kft.

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Tárhely.Eu Kft.

  • 2018. január 02.