KÜLÖNFÉLE CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK SZABÁLYZATA

I. MESTERTENYÉSZTŐ

 1. Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (nyilvántartó hatóság: Fő- városi Törvényszék Pk.60.495/1989., nyilv. tartása száma: 491., továbbiakban Szö- vetség), mint a Fédération Cynologique Internationale (13 Place Alobert Ier, B-6530 Thuin, Belgique, továbbiakban FCI) tagországa által Magyarországon végzett kinológiai tevékenységért adományozható címekről és kitüntetéseket szabályozza.
 2. Mestertenyésztői cím adományozható tagegyesület olyan tenyésztője részére, aki egy fajtán belül az alábbiakban meghatározott számú, saját tenyésztésű alomból ugyancsak az alábbiakban meghatározott számú győztes, vagy Derby győztes kutyát tud felmutatni. A korábban elnyert korosztály győztesi cím figyelmen kívül marad.
 3. ARANYKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ cím adományozásának előfeltétele legalább 12 CAC címmel rendelkező, vagy Derby győztes kutya igazolása, legalább 12 alomból.
 4. EZÜSTKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ cím adományozható annak a tenyésztőnek, aki 8 alomból 8 CAC címmel rendelkező, vagy Derby győztes kutyát tud igazolni.
 5. BRONZKOSZORÚS MESTERTENYÉSZTŐ cím adományozásánál az alomszám 4, a CAC címmel rendelkező, vagy Derby győztes kutyák száma ugyancsak 4.
 6. A különböző fokozatú elnyert tenyésztői nagydíjak, ill. díjak közül egy beszámít, tehát pl. az ezüstkoszorús mestertenyésztői cím odaítélésénél 7 alomból 7 CAC címmel rendelkező vagy Derby győztes címet kell igazolni, és ehhez jön egy, valamilyen fokozatú tenyésztési nagydíj nemzetközi kiállításon, vagy tenyésztési díj első fokozat országos kiállításon.
 7. A (3) – (5) pontban meghatározott címek mellé elismerő oklevél jár.

II. MESTERKIKÉPZŐ

 1. E cím adományozható annak az egyesületi tagnak, aki
  1. valamely állandó kiképző területen legalább 10 főből álló csoport kutyakiképző munkáját folyamatosan szervezi, és azt eredményesen irányítja,
  2. továbbá olyan tagegyesület tagjának, aki valamely kiképző csoporton belül aktívan vesz részt a kiképzésben és az alábbiakban meghatározott számú olyan szolgálati követelményeknek megfelelő kutyát képzett ki, amelyek az MK vizsga valamely fokozatát elvégezték.
 2. ARANYKOSZORÚS MESTERKIKÉPZŐ cím adományozható annak a kiképzőnek, aki legalább 10, az MK vizsga valamely fokozatával rendelkező kutyát tud igazolni.
 3. EZÜSTKOSZORÚS MESTERKIKÉPZŐ cím adományozásánál az MK vizsga valamely fokozatával rendelkező kutyák száma 8.
 4. BRONZKOSZORÚS MESTERKIKÉPZŐ cím adományozásánál az MK vizsga valamely fokozatával rendelkező kutyák száma 6.
 5. A (9) – (11) pontban meghatározott címek mellé elismerő oklevél jár.

III. KITÜNTETÉSEK

 1. A tenyésztésben, kiképzésben, kynologiai irodalomban, vagy a szervezeti életben kimagasló tevékenységet elért tagok részére adományozható kitüntetések:
  • BABÉRKOSZORÚS     ARANYJELVÉNY
  • ARANYKOSZORÚS     JELVÉNY
  • EZÜSTKOSZORÚS      JELVÉNY
  • BRONZKOSZORÚS     JELVÉNY
 2. A (11) pontban megjelölt kitüntetések megfelelő koszorúval díszített egyesületi jelvénnyel és elismerő oklevéllel járnak együtt.
 3. A Szövetség országos vezetősége bármely fokozatú jelvénnyel kitüntethet olyan magyar, vagy külföldi állampolgárt, aki az egyesület támogatása, nemzetközi elismerése érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki.
 4. Egyesület jubileumi alkalmához kötődően, vagy jelentősebb nemzetközi rendezvény alkalmával további eseti kitüntetés adományozható (pl. életműdíj). 
 • 2017. május 01.