Magyar Boxer Klub közgyűlési meghívó 2020.01.09

  • 2020. január 09.

M E G H Í V Ó

Tisztelt Sporttárs/Nő!

Értesítem, hogy a Magyar Boxer Klub közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Éden Park Étterem 2360 Gyál, Bacsó Béla u. 38
Időpontja: 2020. január 24. 17.00

A közgyűlést, az elnőki pozícióm 2020. január 24-i lemondásának okán hívom össze.

A Jelölő Bizottság elérhetősége a következő:
Kállai Vince: 30/6955-1121
Kádár Attila: 30/976-3681
Bakacsi Csaba: 70/362-6344

Napirendi pontok:

  1. Határozatképesség megállapítása.
  2. Levezető elnök megválasztása.
  3. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
  4. A mandátumvizsgáló bizottság megválasztása.
  5. A szavazatszedő és számláló bizottság megválasztása.
  6. A Jelölő bizottság javaslattétele.
  7. Alapszabály módosítása.
  8. Az elnők személyének megválasztása.

A közgyűlésen csak érvényes 2020 évi tagsági igazolvány, vagy befizetési bizonylat felmutatásával lehet részt venni. Kérem, hogy ezt hozza magával!

A közgyűlésen jogait csak személyesen gyakorolhatja, azt meghatalmazással nem ruházhatja át.
Amennyiben a közgyűlés a megjelentek száma miatt – a fenti időpontban – határozatképtelen lenne, úgy ugyanezen a napra 17 óra 30 percre a közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

 

Vecsés, 2020. január 09.

Üdvözlettel:
Kárpáti Zsolt s.k.
elnök